SL คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง

ตรวจสอบเครดิต, ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

SL สามารถช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำคุณได้เกี่ยวกับ การช่วยให้บริษัท นางจ้าง และพนักงานได้รับเอกสารที่ถูกต้อง อาทิ การทำวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน, ขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว, และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในประเทศไทย เราสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย

จดทะเบียนพาณิชย์

SL สามารถช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำคุณได้เกี่ยวกับ การช่วยให้บริษัท นางจ้าง และพนักงานได้รับเอกสารที่ถูกต้อง อาทิ การทำวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน, ขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว, และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในประเทศไทย เราสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย

บริการต่างของ SL มีให้คุณเลือก ดังนี้

  • Help with planning a business

  • Help with starting a company

  • Help with getting food license

  • Help with getting alcohol license

  • Help with getting tobacco license

ติดต่อเรา

SL คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง

โทรศัพท์  +66 (0)62 689 8976

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
126/3 บ้านท่าต้นเกวาว หมู่ที่ 4 ต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 

ที่อยู่
198 ซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

© 2019 SL consulting and marketing LTD

ส่งข้อความถึงเรา